Produkte Werkstoffe

Werkstoffe

S 235 JRG 2

St 37.2 K

S 355 J2G 3

St 52.3 K

C 15, C 22

C 45

C 45 K

C 60

16 Mn Cr 5 (EC 80)

20 Mn Cr 5 (EC 100)

42 Cr Mo 4 v / 34 Cr Al Ni 7 / 31 Cr Mo V9v

Edelstahl

1.4301
1.4305
1.4501
1.4571